Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä vesisulkunsa sijaintipaikasta.

Tonttisulkuja ei ole laitoksen karttoihin merkittynä ja sulun etsiminen ja merkitseminen on kiinteistön omistajan itsensä vastuulla.
Tämä on vesilaitoksen tekemänä laskutettavaa työtä.