Keskustan alueella mahdollista värjäytymää vedessä, Vika ohi

Runkovesilinjan virtauksen suunnan muutoksesta johtuen voi ilmetä veden värjäytymistä keskustan alueella.
Jos vesi on värjäytynyttä, ogelma poistuu yleensä juoksuttamalla vettä riittävän kauan, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyt vesi ei ole terveydelle haitallista.
Ongelman jatkuessa pyydämme ottamaan yhteyttä.