Mahdollisia häiriöitä vedenjakelussa, Vika ohi

28.11.2022 korjaustöiden vuoksi mahdollisia vesikatkoja 9.00 – 15.00 Pitkänkankaan vesilinjassa.
Pahoittelemme häiriöitä.
Korjaustyöt on saatu tehtyä. Jos vedessä ilmenee sameutta, se kirkastuu vettä juoksuttamalla.