värjäytymää vedessä., Vika ohi

Runkovesilinjan virtauksen suunnan muutoksesta johtuen voi ilmetä veden värjäytymistä.
Jos vesi on värjäytynyttä, ogelma poistuu yleensä juoksuttamalla vettä riittävän kauan, kunnes vesi kirkastuu. Värjäytynyt vesi ei ole terveydelle haitallista.
Ongelman jatkuessa pyydämme ottamaan yhteyttä.