Yritys

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy:n toiminta-ajatus

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy tuottaa kaukolämpö-, vesi ja viemäripalveluita. Kaukolämpö tarkoittaa luotettavaa, helppoa ja edullista lämmön toimitusta. Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu asiakkaille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Yhtiö toimii luotettavasti ja taloudellisesti sopimuksien mukaan.

Kaukolämmön tuottaminen

Yhtiöllä on kolme erillistä kaukolämpöverkostoa. Pääsääntöisesti lämpö tuotetaan ympäristöystävällisesti biopolttoaineella.

Veden hankinta

Hankimme veden omistamistamme vedenottamoista. Vettä myydään Ylä-Savon Vesihuolto Oy:lle, Haapajärven Vesi Oy:lle sekä Kärsämäen Vesi Oy:lle.

Veden tutkimustulokset 2022:
Pitkäkangas helmikuu
kohiseva helmikuu

Yleiset toimitusehdot:
yleiset toimitusehdot

Yhtiöllämme on käytössä wsp/ssp riskienhallintatyökalu, joka ohjaa vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan niihin liittyvät riskit, sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Työkalujen avulla vesihuoltolaitos myös luo seurantaohjelman riskienhallinnan tehokkuuden monitoroimiseksi, sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan parantamiseksi.

Jäteveden puhdistus

Jätevedet puhdistetaan omistamassamme jätevedenpuhdistamossa. Puhdistamo on nk. rinnakkaissaostuslaitos.

Yleistä tietoa yhtiöstä

 • Y-tunnus: 2659565-5
 • Perustettu: 2014
 • Omistaja: Pyhäjärven kaupunki 100%
 • Hallituksen puheenjohtaja: Erkki Kärkkäinen
 • Toimitusjohtaja: Matti Aulakoski
 • Henkilökunta: 9 henkilöä
 • Liikevaihto: noin 2.7 milj €
 • Laskutettu kaukolämpö: 24.200 MWh / v
 • Laskutettu vesimäärä: 666.000 m³/ v
 • Laskutettu jätevesimäärä: 173.000 m³ / v

Verkostot

 • Kaukolämpö 25 km
 • Vesijohto 445 km
 • Viemäri 95 km

Liittymien lukumäärä

 • Kaukolämpö 257 kpl
 • Vesijohto 2530 kpl
 • Viemäri 921 kpl