Olkkopuron kunnallistekniikan saneeraus

Olkkopuron alueen kunnallistekniikan saneeraus:

Vesijohtoja saneerataan alueella pitkäsujuttamalla.

Työ vaatii tonttiventtiilien kohdalta talosulun esille kaivun.

Tonttihaaran kaivu kohta ennallistetaan mahdollisimman entiselleen.

Saneerattavalle osuudelle rakennetaan pintavesiverkko joten vesikatkot tulevat olemaan lyhyitä ja niistä informoidaan etukäteen Pyhäjärven Energian ja veden nettisivuilla.

Jos tiedät että tonttivesijohtosi on rautaa/ viemärisi betonia se kannatta saneerata tässä vaiheessa myös

(Yhteys Jarkko Huttuseen saneeraus tarjouksesta)

Linjojen saneeraus järjestys:

– Pyhäjärventie – Elovaarantie

– Elovaarantien – Toivolantie yhdysputki

– Pyhäjärventie – Harjutie – Toivolantie

– Harjutie – Hornalantie

– Toivolantie – Korholan th

HUOMIOITAVAA:

Käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi

aiheuta veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia

haittoja mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien

tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut

päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa ”kolinaa” ja pärskintää.

Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu

Työstä vastaa:

Jarkko Huttunen Vaakaporauspalvelu Vpp Oy, 0400 – 228318, jarkko.huttunen@vppoy.com

Työmaapäivystys:

Janne Saaranen 044 – 0789776

Työmaa valvoja:

Aki Kokkonen 044 – 4457908

Pekka Niskanen 044 – 4457875

Pahoittelemme vesikatkosta aiheutuvia haittoja sekä veden laadun hetkellistä huonontumista.