Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy tiedottaa

Suoritetaan verkoston saneerausta Pyhäsalmen taajaman alueella tieremonttien yhteydessä kesällä 2018 ja saadaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä.

Vesihuoltolinjan käyttöönoton aikana tehdään liitoksia ja tästä aiheutuu lyhyitä katkoksia veden toimitukseen.  Katkokset saattavat koskea koko Pyhäjärven aluetta ajoittain.  Työt jotka aiheuttavat veden katkoksia laajemmin, pyritään tekemään yö aikaan.

Vedessä saattaa ilmetä hetkellisiä värimuutoksia ja sameutta liitostöistä johtuen, nämä eivät ole kuitenkaan vaaraksi.  Katkoksen jälkeen tulee kuluttajien laskea vettä niin pitkään, että se on kirkasta ennen veden käytön aloittamista.

Pahoittelemme saneeraustöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja työnjohtaja Pekka Niskanen puh. 044-4457875